skip to Main Content

Analyser av genomförandeaspekter!

Idag är det flera stadsbyggnadsprojekt som pausas i ett tämligen sent skede då den ”ekonomiska verkligheten” kommer ikapp. Den verkligheten är lika närvarande i tidigt skede, men är alltför sällan något som ingår i arbetet med program eller fördjupande översiktsplaner. Radar genomför just en analys av genomförandeaspekter för en stadsutvecklingsplan i en mellanstor svensk kommun, vilket är utmanande och utvecklande för alla parter. Men både nyttigt och lönsamt, då stora felinvesteringar kan undvikas.

Arbetet bedrivs i samverkan mellan kommunens förvaltningar, kommunala bolag, byggande aktörer med flera. Resultatet ger en indikation på i vilka riktningar och i vilken ordning som kommunen  kan byggas ut för att skapa en balans mellan stadsbyggnadskvaliteter och en ekonomisk hållbarhet. Resultatet kommer att rapporteras successivt under hösten och våren 2021.

Hur arbetar ni i er kommun med ekonomisk hållbarhet?