skip to Main Content

Framtidsspaning: stadsbyggnad

Även om vintern fortfarande har hela landet i ett stadigt grepp så är våren, ljuset och förhoppningen om ett mer öppet  2021 på väg. Under några veckor låter vi våra fem temaledare titta både bakåt och framåt. Först ut är Oskar Götestam, ledare för tema Stadsbyggnad.
Vad är på gång i temat under våren, vilka är de spännande projekten?
– Vi arbetar vidare med Vegeljung, ett stadsutvecklingsprojekt i Ängelholm med över 700 bostäder, äldreboende, förskola och annan service. Det finns några frågor kvar att hantera innan detaljplanen kan antas. Utöver det är arbetet med en genomförandestrategi för en FÖP i Lidköping hyperaktuell och inne i ett intensivt skede. Sen finns det några intressanta uppdrag som inte är officiella i
dagsläget, bland annat en vattennära stadsdel i Stockholm och ett par intressanta förtätningsprojekt i Göteborg.
Om du blickar tillbaka mot året som gått, ett år in i pandemin, vilka har de stora utmaningarna varit? Hur har det gått att driva projekt under förutsättningarna?
– Det finns en ökad sävlighet i beslut i några av de offentliga organisationer som vi arbetar med i projekten. Tror att avståndet mellan människor gör att de små avstämningar som sker i all enkelhet
när man vistas i samma korridorer och ses naturligt är en av orsakerna. Samtidigt arbetar vi med kommuner som har ökat tempot och har mer än full fart i beslut – modiga politiker och tjänstepersoner som litar på varandra och har tydliga direktiv och principer för hur arbetet ska genomföras. Imponerande och väl värt att ta efter för många!
Om vi tittar framåt – ur ett stadsbyggnadsperspektiv, vilka ärfrågorna vi kommer att arbeta med under året?
– Jag tror att frågor som har med den ekonomiska dimensionen av hållbarhet att göra kommer belysas i fler projekt. I många situationer är det en bortsedd aspekt som hanteras för ensidigt och inte under förslagsarbetet i program eller detaljplaner. Fastighetsutvecklarna har ofta bra koll, men utan någon medspelare på kommunen kan inte aspekten utvecklas. Här försöker vi vara en bra brygga!
För vår del kommer vi utöver det lyfta fram frågor kring dagvattenhantering så att det bidrar till att berika stadsmiljöerna och fortsätta arbeta med att det befintliga, både bebyggelse och stadsliv, i
stadsutvecklingsprojekt så att vi tar vara på det som redan finns.
När vi tar semester sen i sommar, vilket arbete kommer du att vara mest stolt över när vänner och bekanta frågar under lata dagar på stranden?
Längtar efter stranden på alla sätt och vill blicka tillbaka på några fina resultat i de inbjuda parallella uppdrag som vi deltog i. Sedan ska det bli roligt att få bygglovet för vårt tredje egen-regi-projekt i
Brunnshög klubbat och klart så vi kan börja bygga. Fem radhus kan tyckas obetydligt, men med full kontroll över hela processen finns det ju bättre möjligheter att bidra till ett hållbart samhällsbyggande!