skip to Main Content

Fyra pågående vattenfronter

Kontoret arbetar just nu med utvecklingen av Frihamnen i Göteborg, Västerport i Varberg, Inre hamnen i Norrköping och Kanikenäsholmen i Karlstad. 4 olika projekt i hamnmiljö, men med mycket gemensamt. Läget är ofta bra, både när det gäller potentialen i att skapa fantastiska stadsmiljöer och när det gäller kommunikationer, närhet till stadskärna osv. Historien är ofta närvarande i olika former av strukturer, byggnader och objekt, vilket bidrar till att skapa autentiska och intressanta miljöer. Marken är ofta förorenad, vilket ställer stora krav på åtgärder. Fördelen är att smutsen tas om hand en gång för alla.

Oavsett projekt är det stora förhoppningar från alla inblandade – byggherrar såväl som staden och de som en dag ska fylla stadsdelarna med liv.

Kontorets roll skiftar mellan uppdragen i allt från översiktliga volymstudier till projektering hus och landskap. Ibland stöttar vi kommunen med olika form av studier eller framtagande av kvalitetsprogram, och ibland arbetar vi för byggherren som vill realisera förslagen. Oavsett, eller tack vare de olika rollerna, utvecklas en mycket god förståelse för uppdragen och dess karaktär vilket underlättar både processerna och produktionen av de olika handlingar som efterfrågas.