skip to Main Content

Idéverkstad för Amiralsstaden i Malmö!

Radar arkitektur & planering och Urbanivation samarbetar i ännu ett projekt. Tillsammans med Platspilot har vi och två andra team blivit valda att medverka i “Idéverkstad Amiralsstaden” i Malmö. Amiralsstaden är ett samlingsnamn på en kraftansträngning där den fysiska planeringen ska vara hävstång för att förbättra ojämlika förutsättningar lokalt och i förlängningen för hela Malmö. Syftet med Amiralsstaden är bland annat undersöka en förtätningspotential på 1500-2000 bostäder, undersöka möjligheter till fler butiker i närheten av stationen och utreda möjligheten av en kulturbyggnad. Arbetet inleds med ett par större workshopar med intressenter och olika aktörer.

Mer om projektet här.