skip to Main Content

Kvalitetsprogram i Norrköping

Vi har nyligen engagerats av Norrköpings kommun för att ta fram ett kvalitetsprogram för Inre hamnen, stadens stora vattennära stadsbyggnadsprojekt för framtiden. Projektet är ett avstamp mot den tid då Norrköpings kontakt med Stockholm förstärks med ett nytt resecentrum. Första etappen av Inre hamnen består av 600 bostäder och beräknas stå färdigt för inflyttning 2020.

Uppdraget har inletts med en workshop där byggherrar och kommunen diskuterar kring hållbarhet, mobilitet, ekosystemtjänster och andra frågeställningar som är aktuella i området. Nästa steg är att ta fram ett koncept och försöka få 8 ambitiösa byggherrar (Skanska, Hauschild+Siegel Architecture, Slättö Förvaltning, HSB, Hyresbostäder i Norrköping, Heimstaden, Riksbyggen samt Mannersons Fastighets AB) att enas om kvaliteter.

På kontoret är en projektgrupp bestående av planeringsarkitekt, landskapsarkitekt och etnolog formerad med förstärkning av Calluna och en av deras biologer. Tillsammans förstärker vi kommunen så att Inre hamnen kan utvecklas till en intressant och modern stadsdel nära vattnet. Fortsättning följer…

http://next.norrkoping.se/inre-hamnen/