skip to Main Content

Progression på berget

Som vi tidigare rapporterat, är Radar med och utvecklar Medicinareberget i Göteborg. Vi arbetar som stöd till Stadsbyggnadskontoret och med den strategi för det offentliga rummet som processas just nu. Syftet med arbetet är att undersöka om det finns förutsättningar att skapa en mer funktionsintegrerad stadsdel, för att balansera den institutionsdominerade området med fler funktioner och målpunkter som inte är direkt kopplade till nuvarande verksamheterna.

En viktig ambition i projektet är att öka tryggheten och utnyttja marken bättre, utan att för den saken skapa hinder för den framgångsrika forskning och utveckling som sker på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Inom arbetet genomför Radar stadslivsanalyser, en av flera metoder som kontoret använder för att kartlägga flöden och aktiviteter och identifiera ”hot spots” som är en bra grund för utvecklingen av det offentliga livet och rummet.

Läs mer om projektet i GP.