skip to Main Content

Radar hyllat i Malmö!

Innan vi tog midsommar fick vi det slutgiltiga omdömet från Malmö stad för arbetet i Idéverkstan för Amiralsstaden, där Radar (tillsammans med Urbanivation och Platspilot) under vintern-våren skapade input i processen som skall utveckla staden runt nya pendeltågsstationen Rosengård i Malmö. Det är väldigt trevlig läsning:

“Radars förslag är det som utstrålar mest kompetens, realism, ger flest aha-upplevelser, väcker mest nyfikenhet och som bäst håller sig till sådant som arkitektur och planering kan påverka […] Deras idéer kring förtätning, klassiska gårdar, ‘riktiga gator’ är alla fullspäckade med konkreta förslag för HUR man skall få befintliga och nykommande människor i rörelse, arbete och i samskapande utan att vara styrande i VAD:et” 

“Amiralsstaden” är ett samlingsnamn för ett större stadsutvecklingsprojekt som kretsar kring Amiralsgatan genom Rosengård och uppgifter har inkluderat att komma med förslag hur miljonprogramsstaden kan knytas samman med stenstaden nästgårds och med nya projekt som Culture Casbah. Vi är förstås oerhört glada över berömmet och ser med tillförsikt på det fortsatta arbetet, som förstås fortsatt kommer att ta utgångspunkt i evidensbaserad kunskap och väl beprövade sätt att komplettera städer.

Titta på vårt förslag, och de andra medverkandes via Malmö stads hemsida.