skip to Main Content

Stadsbyggnad (m.m.) i Jönköping!

Radar har sedan en tid ett samarbete med Södra Munksjön utvecklings AB i Jönköping, där vi tillsammans arbetar med en mängd olika uppdrag. Uppdraget syftar till att konkretisera vision och ramprogram till en dynamisk och levande stadsmiljö. Arbetet bedrivs på flera fronter och innehåller hållbarhetsprogram, gestaltning offentliga miljöer, utveckling av strategier för bebyggelse, stadsbyggnadsstudier mm. Vi är stolta över att fått förtroende från SMUAB att hjälpa dem att ta klivet från övergripande tankar till konkreta idéer och förslag som konkretiseras och blir byggstenar i de miljöer som människor kommer vistas i under många många år.