skip to Main Content

Analyser & gestaltning av bytespunkter längs älven!

Västtrafik vill utveckla kopplingarna över Göta älv för att på det sättet förstärka Älvstaden i Göteborg. De bytespunkter som finns och de nya som skall skapas för färjorna och andra trafikslag skall ha en hög kvalitet och resenärerna skall erbjudas smidiga övergångar mellan de olika färdsätten. Vi har i uppdrag att genomföra analyser av förutsättningarna och ta fram förslag på hur bytespunkter och färjehållplatser ska gestaltas för att erbjuda en bra upplevelse för resenären. Uppdraget pågår under hösten.