skip to Main Content

Dialog Campus Näckrosen avslutad

I dagarna har vi skickat in den andra delen av den dialogprocess som handlat om Akademiska Hus & Göteborgs universitets nya Campus Näckrosen, mellan Götaplatsen och Korsvägen i centrala Göteborg. I två steg har en omfattande dialog drivits – ett proaktivt och en reaktivt. Resultatet är, förutom två rapporter över dessa faser och den input dessa givit, en läge där det finns ett väl genomarbetat fundament för fortsatta samtal i den fas där det nu är staden som tar över med detaljplanering som fokus.

Framgångsfaktorerna är flera, men framförallt handlar det om två saker. Dels en metodologisk dynamik, där upplägget för processen har varit möjligt att förskjuta åt olika håll beroende på vad samtalet i dialogen kommit att fokusera. Upplägget har på det sättet varit underordnat innehållet. Dels har det handlat om en väldigt lyhörd beställare, som aktivt har lyssnat till synpunkter och kritik och på det sättet också kommit fram till ett fokus för den fortsatta processen som känns mer hållbar, innehållsligt sett.

Vi kan därför i och med en av de sista leveranserna det här året konstatera att vi genomfört vår kanske bästa dialogprocess hittills. Ett ”bevis” för det är att arbetsmodellen kommer att utgöra underlag för det interna arbetet hos beställaren framöver, i frågor om sociala hållbarhet.

Mer om projektet samt möjligheter att läsa rapporterna och förstås också det samlade intrycket av de parallella uppdrag som dialogen varit kopplad till via www.campusnackrosen.gu.se