skip to Main Content

Dialog för Älvängen

Radar fick i veckan som gick en beställning på en dialogprocess i en av Göteborgsregionens snabbast föränderliga kommuner – Ale. Det handlar om att, i samband med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Älvängen säkra kunskapsrelationer mellan allmänhet, föreningar och företag med kommunens tankar om hur Älvängen kan utvecklas parallellt med det ökade intresse som uppstått som en konsekvens av det effektiva pendeltåget in till Göteborg.

Projektet inleds inom kort och innefattar framförallt en större öppen workshop i Älvängen under november månad. Denna dialogprocess är en av tre som för tillfället pågår i Radars regi – även för planeringen av nya bostäder i Norsesund och för stadsdelsutveckling i Hammarkullen & Norra Biskopsgården är vi involverade i arbete kring hur man bäst organiserar processer för hållbara stadsliv och vardagsliv.