skip to Main Content

Dialog för Landvetter centrum!

Vi har fått i uppdrag av Härryda kommun att genomföra en dialogprocess kring utvecklingen av Landvetter centrum. Runt detta centrum har det under det senaste decenniet hänt en hel del: nytt resecentrum, nytt kulturcentrum samt komplettering av bostadsbebyggelsen med flerbostadshus. Och just detta vill nu kommunen gå vidare med för att skapa ett tätare centrum med mer köpkraft och för ett boende med mycket goda pendlingsmöjligheter till såväl Göteborg som Borås. Det är första gången Härryda genomför en dialog i ett så pass tidigt skede och det är förstås väldigt roligt att vi får vara med och guida kommunen i den processen – som pågår under hösten.