skip to Main Content

Dialog och stadsutveckling i miljonprogram

Radar har fått i uppdrag att tillsammans med Urbanivation driva en omfattande dialogprocess för utvecklingen av Bostadsbolagets fastighetsbestånd i Norra Biskopsgården och Hammarkullen. Uppdraget, som spänner över upp till fem år, handlar om att länka samman existerande initiativ och skapa en bred förståelse för hur olika aktörer kan samverka kring en av fastighetsbranschens största utmaningar – renovering och utveckling av ”miljonprogrammet”. I projektet kommer vi att samverka med den starka forskningsmiljön SIRen (om helhetssyn på hållbar renovering), ett antal erfarna forskare och med den ideella föreningen Göthenburgo. Arbetet har inletts och kommer under våren att innefatta en större serie intervjuer med centrala aktörer och flera större workshopar.