skip to Main Content

Dialogstart i Hammarkullen & Norra Biskopsgården

Sedan årsskiftet har Radar drivit ett initiativ taget av Bostadsbolaget, att i samverkan med stadsdelsförvaltningar, Göteborgslokaler och Park- och Naturförvaltningen utveckla Hammarkullen och Norra Biskopsgården, stadsdelar klassade av staden som utvecklingsområden. Detta innebär särskilda satsningar på utvecklad samhällsservice, bostadsbebyggelse med mera. Radars uppdrag är att bistå initiativet med styrning av samverkande processer och framförallt med att driva dialogprocesser. Den första rundan större öppna workshopar arrangeras två lördagar i oktober.

Dialogerna är kopplade till aktuella planprocesser och vi har sedan ett par år utvecklat ett förhållnings- och arbetssätt som gör kunskap verksam: det handlar om att göra “det sociala” konkret och användbart. För planeringen av dessa dialogrundor samarbetar kontoret också med de lokala Hyresgästföreningarna samt den lokala organisationen av samma förening. Förutom de “öppna hus” som arrangeras som första del av dialogerna, kommer riktade workshopar att hållas med föreningsliv och näringsliv under hösten.