skip to Main Content

Första kursomgången avslutad

23-24 maj arrangerade vi tillsammans med flera samarbetspartners kursen “Kulturanalys för samhällsplanerare” för första gången.

Kursen, som bygger på relationen mellan föredrag om olika sätt att tänka kring och arbeta med kultur som utgångspunkt för planering och deltagarnas egna aktuella och relevanta projekt, lockade planerare, landskapsarkitekter, arkitekter och bebyggelseantikvarier från Falköping i norr till Malmö i söder och från både privat och offentlig sektor. Kursen ges igen 10-11/10 och vi har nu öppnat för anmälningar. Mer information och anmälan: utbildning@radar-arkplan.se