skip to Main Content

Hållbarhetsbedömningar i Väsby!

Tillsammans med Urbanivation har Radar fått i uppdrag att i samverkan med Calluna göra hållbarhetsbedömningar för det omfattande projektet Väsby entré (som kretsar kring Zaha Hadids läckra stationsbyggnad). Radar kommer att skapa underlag för de sociala dimensionerna av projektet och Urbanivation för de ekonomiska. Kommunen ligger i kanten av Storstockholm och har en direkt närhet till Arlanda. Väsby Entré “planeras bli en ny stadsdel med trivsamma stadsmiljöer och funktionsblandade kvarter. Stadsdelen ska knyta ihop centrala Väsby och bli en stor mötesplats för såväl väsbybor som regionala och internationella besökare“.

Projektet pågår under våren 2017. Mer att läsa finns på kommunens hemsida.