skip to Main Content

Radar modererar om social hållbarhet

Under oktober månad modererar vi ett antal initierade samtal om social hållbarhet i relation till utvecklingen av Campus Näckrosen och Göteborgs universitets verksamheter i Akademiska Hus lokaler. Sedan tidigare har vi ju bedrivit en mycket framgångsrik dialog kring processen, nu handlar det om att leda samtal med anställda och ledare för universitetet om hur verksamheterna skall koppla an till ett bredare hållbarhetsuppdrag. Bland annat rör det sig om frågor om breddad rekrytering.

Det blev nyligen också klart att Joakim Forsemalm kommer att vara moderator och föredragshållare vid Teknlologisk Instituts tvådagarskonferens om just Social hållbarhet i Stockholm i februari. Vi arbetar för tillfället samtidigt med ett utveckla nya sätt att göra kunskap om sociala strukturer i urbana sammanhang mer verksam – metoder och arbetssätt vi också kommer att berätta mera om under hösten.